TIG058

From Juneday education
Jump to: navigation, search

Contents

TIG058 - Programmeringsteknik och databaser

Här kommer vi publicera en mer detaljerad planering av kursens olika pass (föreläsningar, workshopar och handledda laborationspass).

Databasdelen i kursen tentas av 22/3 2018 kl 8:30 - 12:30 (verifiera med schema i GUL!).

Java-delen examineras genom tre gruppuppgifter som beskrivs här:

Schema och planering VT 2018

Måndag, 2018-01-15 - INTRODUKTION

Angående förkortningar och termer i schemat här och i GUL:

 • HL: Handledning med Lärarna, Lärarledd handledning)
 • SHL: Studenthandledning (grupperna bokar tid och plats med handledarna)
 • WS: Workshop - lärarledd workshop i sal där vi tillsammans "programmerar"
 • FL: Föreläsning - Vanlig gammal katederundervisning
 • Övningar: Gammaldags övningar i grupp i salen

Tema

Introduktion av kursen och databaser samt installation av miljön

Mål för dagen

 • Kursen introducerad (material (pdf och video) finns i GUL)
 • Alla läser kursplanen och PM
 • Databas introducerat
 • Alla har installerat SQLite3 (den databashanterare vi kommer använda under kursen)

Förberedelser

Installera SQLite och andra program

 • För GNU/Linux
  • Kör kommandot för automatiskt installation nedan i en terminal.
  • Alternativt: Fedora/RedHat: sudo dnf install sqlite. Debian/Ubuntu: sudo apt-get install sqlite3
 • För Cygwin/Windows
 • För Mac OS, se: Mac App Store: Install sqlite on Mac OSX
  • Installera SQLite3
  • Frivilligt (dock rekommenderat): Installera Mac Ports (https://www.macports.org/) och kör sedan kommandot för automatiskt installation nedan i en terminal.
Kommando för automatiskt installation
 • Du har väl curl och unzip installerat nu? I så fall, kör följande kommando:
   curl https://raw.githubusercontent.com/progund/utils/master/bin/jd-bootstrap.sh | bash
  
 • om kommandot ovan inte fungerar och du får en utskrift som ser ut ungefär så här curl: (77) error setting certificate verify locations:", kör följande kommando istället:
   curl --insecure https://raw.githubusercontent.com/progund/utils/master/bin/jd-bootstrap.sh | bash
  

Klicka här för mer information om scriptet.

Kontrollera att SQLite är installerat

Du kan enkelt kontrollera om SQLite är installerat. Skriv följande i en terminal:

$ sqlite3
command not found

Om det står:

$ sqlite3
bash: sqlite3: command not found...

så har du inte lyckats installerat.

SQLite version 3.20.1 2017-08-24 16:21:36

Om det däremot står något i stil med:

$ sqlite3
SQLite version 3.20.1 2017-08-24 16:21:36
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.

så är SQLite installerat. DU kan avsluta SQLite genom att skriva .quit. Notera att det är en punkt i början av kommandot

Gå igenom följande kapitel i wikin

Med gå igenom menar vi:

 • läs och förstå
 • se eventuella filmer
 • gör eventuella övningar (kan vara antingen på samma sida eller på separat sida)

Vi utgår ifrån att ni därmed sett följande filmer

Körschema för dagen

 • 09:00-10:00 Introduktion av kursen PDF: Introduction to TIG058 (video finns i GUL)
 • 10:00-11:00 Information om installation av programvara
  • Checklista - bash, sqlite3, wget, zip, unzip, tree, bc (se information ovan om hur du installerar)
 • 11:00-12:00 Introduktion till Bash och Introduktion till databaser
 • Lunch
 • 13:00-16:00 SHL (studenthandledning - se till att ni har SQLite3 installerat och kan starta det från bash)

Tisdag, 2018-01-16 - Workshop om laborationerna

Tema

Workshop - Laborationerna

Mål

 • Alla ska ha förstått de tre sammanhängande laborationerna
 • Alla ska vara introducerade till Lab 1
 • Alla ska veta vad en Servlet är
 • Alla ska ha formerat grupp (grupplista ligger i GUL - bekräfta att ni hittat varandra) och synkat med handledare
 • Alla ska ha sett alla videoföreläsningar nedan

Förberedelser

Gå igenom följande kapitel i wikin

Ni skall dessutom gå igenom följande pdf/film:

Med gå igenom menar vi:

 • läs och förstå
 • se eventuella filmer
 • gör eventuella övningar (kan vara antingen på samma sida eller på separat sida)

Vi utgår ifrån att ni därmed sett följande filmer

Körschema för dagen

Onsdag, 2018-01-17 - Databas - SQL - SELECT

Tema

 • SQL SELECT
 • Bash - text files and redirection
 • Introduction to SQLite3

Mål

 • Alla ska vara bekanta med SQL SELECT
 • Alla ska förstå redirection av standardströmmarna i bash, inklusive pipes
 • Alla ska vara bekanta med SQLite3 och kunna köra den interaktivt eller via redirects

Förberedelser

Gå igenom följande kapitel i wikin

Med gå igenom menar vi:

 • läs och förstå
 • se eventuella filmer
 • gör eventuella övningar (kan vara antingen på samma sida eller på separat sida)

Vi utgår ifrån att ni därmed sett följande filmer

Körschema för dagen

Torsdag, 2018-01-18 - Handledning med lärare och studenthandledare i torg grön

Tema

Lärarna är tillgängliga på förmiddagen för frågor angående labbar och övningar. Studenthandledare bokar ni själva.

Mål

 • Alla studenternas frågor skall vara utredda
 • Göra klart alla övningar

Förberedelser

inga

Körschema för dagen

 • 09-12 Lärarhandledning
 • 13-15 Projektarbete (tips: boka in studenthandledarna)

Fredag, 2018-01-19 - Ni kan boka in studenthandledarna

Körschema för dagen

 • 9-12 Projektarbete (tips: boka in studenthandledarna)
 • 13-16 Projektarbete (tips: boka in studenthandledarna)

Måndag, 2018-01-22 - Databas - SQL - UPDATE och DELETE

Tema

Dagens tema

 • SQL UPDATE
 • SQL DELETE

Mål

 • Alla ska vara bekanta med SQL UPDATE
 • Alla ska vara bekanta med SQL DELETE

Gå igenom följande kapitel i wikin

Med gå igenom menar vi:

 • läs och förstå
 • se eventuella filmer
 • gör eventuella övningar (kan vara antingen på samma sida eller på separat sida)

Vi utgår ifrån att ni därmed sett följande filmer

Körschema för dagen

Tisdag, 2018-01-23 - Java - Labbarna - Workshop - Hur funkar servleten

Tema

Dagens tema

 • Vad är det här med APIer? (PDF finns nedan, filmer finns i videokanal på vimeo)
 • Så fungerar servleten i stora drag
 • Hur kan man "parse:a" GET-parametrarna
 • Hur kan man skapa Predicate från GET-parametrarna

Mål

 • Att förstå servleten
 • Alla har sett filmer (eller föreläsning). Se nedan för lista.

Förberedelser

Gå igenom följande kapitel i wikin

Filmerna examineras inte men är viktiga att se för att förstå och klara labbarna och dessas källkod.

Extra lecture based on your questions

Vi utgår ifrån att ni därmed sett följande filmer

Körschema för dagen

Onsdag, 2018-01-24 - Databas - SQL - INSERT

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs följande wiki-sidor:

Se:

 • SQL - INSERT - Lägga till rader med data (Swe) Längd: 06:49 Motsvarande föreläsnings-PDF (Eng)
 • SQL - INSERT - Lägga till rader med data livekodning (Swe) Längd: 12:29

Körschema för dagen

Torsdag, 2018-01-25 - Handledning i torg grön

Tema

Handledning

Förberedelser

Skriv ned era frågor och funderingar.

Körschema för dagen

 • 09-12 Lärarledd handledning (lab eller databas)
 • 13-15 Lärarledd handledning (lab eller databas)

Fredag, 2018-01-26 - Ni kan boka studenthandledarna

Tema

Handledning

Förberedelser

Skriv ned era frågor och funderingar. Boka in tid med handledare.

Körschema för dagen

 • 09 - 12 studenthandledning
 • 13 - 15 studenthandledning

Måndag, 2018-01-29 - Databas - Workshop - SQL - SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT

Tema

 • Vi löser databas-assignment 1 (Ej obligatorisk, endast en övning!)
 • Workshopen genomförs i storgrupp i torg grön
 • Vi använder SQL SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT i en lite större uppgift
 • Vi lär oss också lite mer bash på köpet

Mål

 • Använda SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT (workshop 1)

Förberedelser

Körschema för dagen

Tisdag, 2018-01-30 - Workshop Lab 1 - Going public - Online

Begränsningar/disclaimer

Denna workshop bygger på att vi fått fram hårdvara för att sätta upp trådlösa nätverk.

Tema

Vi sätter upp ett nätverk och ni kopplar upp er. Ni startar ert webb-api på detta nätverk och ansluter till varandras datorer för att se att det går att hämta JSON från varandra.

Förberedelser

Var beredda att starta era webb-apier.

Om ni vill hänga med på nätverksjargongen så kan ni läsa följande (frivillig läsning):

Körschema för dagen

En plan och beskrivning finns här: Workshop Lab 1 - Going public - Online

 • 09-12 Vi sätter upp nätverket och lär oss ta reda på IP-nummer mm
 • 12-13 LUNCH
 • 13-15 Vi diskuterar APIer och vad det är vi gjort, hämtar data från varandra och har oss.

Onsdag, 2018-01-31 - SQL JOIN och normalisering

Tema

Koppla ihop tabeller med SQL JOIN

Mål

Studenterna förstår

 • hur JOIN kan användas för att koppla ihop flera tabeller
 • behovet av att bryta upp data i flera tabeller ("normalisering")

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

 • 09:15 - 10:00 Kopplade tabeller (Eng)
 • 10:15 - 11:00 Övningar (på Wikin): JOIN
 • 11:15 - 12:00 Vi visar att det finns fördjupning (överkurs, kommer ej på tentan) för dem som vill (more joins)
 • 12:00 - 13:15 LUNCH
 • 13:15 - 15:00 Handledning (databasövningar, laborationerna)

Torsdag, 2018-02-01 - Lärarledd handledning och studenthandledning

Tema

Frågestund och handledning med Rikard och Henrik och studenthandledare (om de kan)

Mål

 • Alla frågor kring databasdelen till och med JOIN är utredda och besvarade

Förberedelser

Skriv ned era frågor och ta med er.

Körschema för dagen

 • 09:15 - 12:00 - Lärarledd handledning i Torg Grön
 • 12:00 - 13:15 - LUNCH
 • 13:15 - 15:00 - Ni kan boka in era studenthandledare (Henrik och Rikard finns på sitt kontor dessutom)

Fredag, 2018-02-02 Studenthandledning

Tema

Ni kan boka in era studenthandledare/mentorer. Torg grön är bokad.

Rikard och Henrik finns på sitt kontor. Om det är många som vill ha handledning, så ordnar vi något slags kö-system.

Mål

 • Studenterna kommer vidare med sina laborationer och övningar.

Förberedelser

 • Boka in era mentorer/studenthandledare vid behov

Körschema för dagen

 • 09:00 - 16:00 - Torg grön är bokad för handledningsaktiviteter

Måndag, 2018-02-05 - SQL - CREATE TABLE med begränsningsvillkor (constraints)

Tema

Begränsningsvillkor - Constraints

Hur vi begränsar vilka indata som är giltiga i våra tabeller.

Mål

Studenterna känner till

 • Check constraint
 • Uniq constraint
 • Globbing
 • Foreign key constraint
 • Grunderna i hur man skapar en tabell (create table syntax)
 • Att det går att använda foreign key constraint som ett slags ENUM
  • Att man t ex har Color, eller Sex i en tabel och hänvisar dit för tillåtna värden

Förberedelser

Läs i wikin:

Läs följande presentationer:

Se följande föreläsning i två delar (video)

Körschema för dagen

Tisdag, 2018-02-06 Java - Workshop - Introducing Lab 2

Tema

Vi presenterar Exposing data over HTTP - Lab 2 - The GUI client och visar en demo på hur det hele kan fungera.

Mål

Studenterna har förstått

 • Omfattningen av Lab 2
 • Syftet med Lab 2
 • Att de måste se Swing-filmerna och prova själva
 • Att de måste titta på exempel-programmen
 • Att de endast ska skapa korrekta URL:er till Webb-apiet, inte koppla upp sig

Förberedelser

Läs:

Se (videorna i följande kanaler på Vimeo):

Körschema för dagen

Det finns en workshop-plan här: Workshop Lab2 - The Swing GUI client

 • 09:15 - 12:00 - Workshop - Introducing Lab2, the Swing GUI client
 • 12:00 - 13:15 - LUNCH
 • 13:15 - 15:00 - Workshopen fortsätter -Frågor-Svar om Lab 2 - skriv ned era frågor under lunchen senast!

Onsdag, 2018-02-07 - Databaser - kom-ikapp-dag Create Table, Enum, mm

Viktigt! Deadline idag för Lab 1 (källkod och individuella dagböcker och rapporter)

Tema

 • Create table - kortfattat (om vi inte hann i måndags)
 • Använda enum genom foreign key (om vi inte hann i måndags)
 • Öva på konstraints - fortsättning från i måndags
 • Presentera databasworkshop 2 (som inte kommer lämnas in utan är en workshop)

Mål

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

 • 09:15 - 10:00 Om ni vill, repetition: Create table, enum via foreign key
 • 10:15 - 11:00 Fortsätt med: Övningar Constraints (catch-up om ni inte är klara med alla övningar t o m Constraints)
 • 11:15 - 12:00 Presentation och introduktion inför databasworkshop 2
 • 12:00 - 13:15 LUNCH
 • 13:15 - 15:00 SHL - Boka in era studenthandledare/mentorer - Henrik och Rikard är på sitt kontor

Torsdag, 2018-02-08, Lärarledd handledning och studenthandledning

Tema

Frågestund och handledning med Rikard och Henrik och studenthandledare (om de kan)

Mål

 • Alla frågor kring databasdelen till och med Constraints är utredda och besvarade

Förberedelser

Skriv ned era frågor och ta med er.

Körschema för dagen

 • 09:15 - 12:00 - Lärarledd handledning i Torg Grön
 • 12:00 - 13:15 - LUNCH
 • 13:15 - 15:00 - Ni kan boka in era studenthandledare (Henrik och Rikard finns på sitt kontor dessutom)

Fredag, 2018-02-09 Studenthandledning

Tema

Ni kan boka in era studenthandledare/mentorer. Torg grön är bokad.

Rikard och Henrik finns på sitt kontor. Om det är många som vill ha handledning, så ordnar vi något slags kö-system.

Mål

Studenterna kommer vidare med sina laborationer och övningar.

Körschema för dagen

09:00 - 16:00 - Torg grön är bokad för handledningsaktiviteter

Måndag, 2018-02-12 - Grupparbeten

Tema

Eget arbete med Lab 2

Mål

 • Alla grupper kommer vidare med Lab 2

Förberedelser

Boka in era mentorer/studenthandledare

Körschema för dagen

 • 09.00 - 12.00 - Studenthandledning med mentorerna (efter överenskommelse/bokning) - Rikard finns på kontoret
 • 13.00 - 15.00 - Torg Grön bokad för er, i övrigt - hitta grupprum - Rikard finns på kontoret

Tisdag, 2018-02-13 - Grupparbeten

Tema

Eget arbete med Lab 2

Mål

Körschema för dagen

09.00 - 16.00 Eget arbete i grupperna (Torg grön inte bokad för er)

Onsdag, 2018-02-14 - Databaser Scraping data from the web

Tema

Scraping - Att skörda data från en webbsida

Mål

 • Alla förstår varför man vill scrape:a data från webben
 • Alla har en idé om hur man kan scrape:a data från webben (och lagra i en databas)

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

 • 09.15 - 10.00 Föreläsning: Utvinna data från webben ("Scraping") Skrapa data om kommunerna
 • 10.15 - 12.00 Övningar: Utvinna data från webben Exercise_-_Scraping_data_from_the_web
 • 12.00 - 13.00 LUNCH
 • 13.15 - 16.00 Studenthandledning - ni bokar era mentorer som vanligt, Rikard finns på kontoret Torg Grön bokad till 15.00

Torsdag, 2018-02-15 - Lärarhandledning

Tema

Lärarhandledning i Torg Grön - Rikard handleder och eventuella studenthandledare bistår

Mål

Ni blir handledda och får svar på era bryderier

Förberedelser

Körschema för dagen

 • 09.15 - 12.00 Handledning i grupp i Torg Grön (torg grön är bokad t o m kl 12.00)

Fredag, 2018-02-16

Torg grön obokad så ni får hitta grupprum

Rikard finns på sitt kontor 09.00 - 16.00.

Måndag, 2018-02-19 - Databaser - Workshop 2 - Join och begränsningsvillkor (constraints)

Tema

I stället för att skippa denna inlämningsuppgift i databaser, löser vi den tillsammans under dagen.

Trots att den heter "Asssignment 2" så ska den INTE lämnas in - utan vi löser den gemensamt som en workshop.

Mål

 • Alla har lyckats följa workshopen och löst Assignment 2 - JOINs and Constraints

Förberedelser

Läs:

Se:

 • Repetera föreläsningsfilmerna om JOIN och Constraints (se schema ovan)

Körschema för dagen

Tisdag, 2018-02-20 Java - Workshop 2, Lab2

Tema

Vi går igenom hur man kan skriva en enkel applikation med Swing

Mål

 • Alla har koll på hur man skriver en enkel applikation med Swing

Förberedelser

Det är viktigt att ni kommer förberedda så att vi inte fastnar under workshopen - ju mer ni förbereder er, desto smidigare löper workshopen (tanken med workshoparna är att motivera er att plugga så att ni kan använda det ni lärt er innan ni glömmer det ;-) ).

Läs:

Se:

 • De filmer som ingår i Swing-kapitlen - alla filmer, särskilt den om address book

Gör:

 • Leta upp er lösning på den gamla labben i TIG015 Assignment_-_Address_book då vi ska använda kod därifrån!
 • Har ni inte en fungerande address book från TIG015, kopiera en av en klasskompis

Körschema för dagen

Onsdag, 2018-02-21 Databaser och Java - JDBC introduktion

Tema

Introduktion till JDBC - Java DataBase Connectivity

Mål

 • Alla förstår grunderna i JDBC-API:et

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

Torsdag, 2018-02-22 - Salshandledning

Tema

Handledning - Torg grön förmiddag (Lärare), eftermiddag med mentorer/studenthandledare (ni bokar tid och plats)

Mål

 • Ni kommer vidare med Labb 2 och får svar på frågor

Körschema för dagen

 • Kl 09.15 - 12.00 - Torg Grön - Lärarledd handledning (bra om studenthandledare är där också)
 • Kl 13.00 - 16.00 - Studenthandledare/Mentorer - ni bokar in möten efter behov (Henrik och Rikard är på kontoret)

Fredag, 2018-02-23 Fritt arbete

Tema

De som har behov bokar in sina studenthandledare(mentorer)

Mål

 • Ni kommer vidare med labb 2 och är klara med era övningar i databaskursen

Förberedelser

Boka in mentorerna (studenthandledarna vid behov)

Körschema för dagen

Henrik och Rikard är på sitt kontor, ni bokar in mentorerna efter behov i grupperna.

Måndag, 2018-02-26 - Databas/JDBC Prepared Statement/Commit/Rollback

Tema

 • Vi lär oss använda PreparedStatement (ett alternativ till Statement) från Java för att kommunicera med SQLite3
 • Vi tittar på transaktioner (COMMIT/ROLLBACK) från Java
 • Vi kommer använda databasen med data om kommunerna från workshopen Scraping data

Mål

 • Ni är bekväma med att använda PreparedStatement och vet om vilka fördelar detta har jämfört med vanligt Statement

Förberedelser

Läs (inklusive föreläsningsfilmer som kan länkas från sidan):

Se (föreläsningsfilmer på vimeo):

Körschema för dagen

Tisdag, 2018-02-27 Obligatorisk Java - Workshop Introducing Lab3

Tema

Vi genomför en workshop för att alla ska komma igång med Labb 3

Mål

 • Alla kommer igång med Labb 3

Förberedelser

 • Tänk på att deadline för Labb 2 är imorgon men kom ändå på denna workshop!

Läs:

Se:

Körschema för dagen

Onsdag, 2018-02-28 - Databaser från Java - Introduktion till skikt ("tiers")

Deadline lab2

Idag är sista dagen att lämna in Lab2!

Tema

Introduktion till skiktad arkitektur (eng: Tiers) - ibland kallad lagrad arkitektur (layered architecture)

Det hela handlar om att t ex isolera (skydda) kod från åtkomst av hårdvarunära lager.

Mål

 • Alla förstår grunderna och vinsten med skiktad arkitektur

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

Torsdag, 2018-03-01 - Handledning i Torg Grön

Tema

Handledning i torg grön - lärarna är där, förhoppningsvis även studenthandledare.

Ni får handledning i labb 3 och JDBC-övningar.

Mål

 • Alla kommer vidare i Labb 3
 • Alla blir klara med övningarna i wikin (de sidor som visats enligt schemat hittills)

Körschema för dagen

 • 09.15 - 12.00 - Torg Grön - handledning med lärare (och förhoppningsvis studenthandledare)
 • 13.15 - 15.00 - Torg Grön bokad för er - Ni bokar in era mentorer/studenthandledare - Henrik och Rikard är på sitt kontor

Fredag, 2018-03-02 - Studenthandledning enligt bokning med mentorerna

Tema

Ni bokar in era studenthandledare (mentorer). Rikard och Henrik finns på kontoret.

Mål

 • Ni kommer vidare med lab3

Körschema för dagen

Inget planerat i förväg

Måndag, 2018-03-05 - Databaser - vi går igenom exempel-tenta

Tema

Vi pratar om tentan i databaser och går igenom utvalda exempelfrågor.

Mål

 • Ingen är orolig för tentan
 • Alla vet hur tentan är fördelad vad gäller frågorna och ämnen

Körschema för dagen

 • 09-15 - ??.?? - Vi går igenom exempeltentafrågor och svarar på frågor om databastentan
 • Vi får se hur lång tid som behövs
 • Vi kan också svara på frågor om Lab 3

Tisdag, 2018-03-06 - Java - Workshop - Lab3 - Parsing JSON and talking HTTP with a Server from Java

Tema

En workshop där vi hämtar JSON från en webbserver någonstans, med ett enkelt Java-program. Först skriver vi bara ut JSON på standard out (med System.out.println) och konstaterar att detta var ju inte så användbart. Sedan lär vi oss att parse:a JSON i Java med APIet org.json (vi laddar ned org.json.jar och använder interface och klasser i den för att göra om JSON-String:en till en List med Java-objekt!).

Mål

 • Lab3 känns lättare efter denna workshop
 • Alla kommer förstå vad exempelprogrammet examples/ClientExample.java gör och hur det fungerar
 • Alla kan översätta strategin i exempelprogrammet till sin grupps GUI-kod och skapa en implementation av ApiAccess som hämtar JSON och gör om till List<Product> genom att parse:a JSON-strängen med org.json

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

Workshop Lab3 - Fetching JSON and Parsing JSON

 • 09-15 - 12.00 - Workshop - Vi hämtar JSON från en Webbserver med Java!
 • 13.15 - 15.00 - Vi parse:ar JSON-strängen till Java-objekt med org.json!

Onsdag, 2018-03-07 - Handledning, bokningsbar

Tema

Torg Grön är bokad för er till kl 12.00.

Ni kan boka in era studenthandledare. Om ni behöver handledning av Henrik och Rikard, så får vi skapa ett kö-system för detta.

Mål

 • Alla känner att de fått hjälp och kommer vidare med Lab3

Körschema för dagen

 • Ni bokar studenthandledarna
 • Vi skapar ett bokningssystem eller kö-lista för att få handledning av Henrik och Rikard (som sitter på sitt kontor)

Torsdag, 2018-03-08 - Handledning Torg Grön

Tema

Handledning i torg grön (som är bokad för er till 15.00).

Förmiddag (09.15 - 12.00): Lärare och alla i Torg Grön.

Eftermiddag: Ni kan boka era mentorer - Torg Grön är bokad för er så där finns plats.

Fredag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Måndag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Tisdag, 2018-03-13 - Java Workshop Lab 3 JDBC från servlet

Tema

Att använda JDBC från en servlet

Mål

 • Workshopen hjälper studenterna att klara av sista labben, server-sidan

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z TODO

Se:

 • Film A TODO
 • Film B TODO

Körschema för dagen

Onsdag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Torsdag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Fredag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Måndag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Tisdag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Onsdag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Torsdag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Fredag,

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx