Never confuse education with intelligence, you can have a PhD and still be an idiot.
- Richard Feynman -Designmönster (YRGO)

From Juneday education
Revision as of 15:05, 1 November 2016 by Rikard (Talk | contribs) (Preliminärt schema)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kursen Designmönster

Kursen syftar till att ge en översikt över designmönster samt en närmare titt på ett par specifika mönster samt hur dessa kan implementeras i programmeringsspråket Java.

Kursen ingår som en delkurs på programmet Java Enterpriseutvecklare på ykreshögskolan YRGO.

Preliminär planering och schema

2016-11-08 Kursintroduktion samt Vad är designpatterns

 • Introduktion av kursens innehåll och omfattning
 • Vad är designmönster? Ett exempel med Strategy

2016-11-10 OO-principer

 • Vilka objektorienterade principer finns (översikt)
 • Vad är målet med dessa principer?
 • Hur kan designmönster hjälpa oss följa dessa principer?

2016-11-15 Our first patterns - Builder + Singleton

 • Builder-mönstret
 • Singleton-mönstret

2016-11-17 Using exceptions to protect tiers/reduce coupling

 • Ett mönster för felhantering i Java-system

2016-11-22 Factory/AbstractFactory

 • Factory-mönstret (simple factory)
 • Abstract Factory-mönstret

2016-11-24 Decorator (and composition)

 • Decorator-mönstret - en närmare titt på composition (som alternativ till arv)

2016-12-01 Strategy (and Observer)

 • Strategy-mönstret - abstrahera och inkapsla ett beteende
 • Observer - ett mönster för att prenumerera på uppdateringar om händelser