---===[ Message from the authors: This wiki might be taken down due to maintenance ]===----


TIG015

From Juneday education
Revision as of 00:53, 29 October 2018 by Rikard (Talk | contribs) (Ändringar och förbättringsåtgärder, 2018)

Jump to: navigation, search

Links in the table of contents to lectures in the past will not work. Please scroll down and expand past lectures manually, if you want to re-visit a lecture from previous weeks.

Contents

Schedule and content 2018

Ändringar och förbättringsåtgärder, 2018

 • Läshänvisningar uppdaterade med länkar till övningssidorna (DONE!)
 • Next-länkarna längst ned på sidorna förtydligas så man ser om nästa sida är övningar eller teori (DONE!)
 • Ändra schemat nedan så att veckor blir header-nivå 1 och dagar header-nivå 2 så att veckorna blir tydligare (DONE!)
 • Kompendium med introduktion till datakunskap och att arbeta i terminalen med kommandotolken Bash, 100 sidor (DONE!)
 • Fixat playlist-länkar till videofilmerna:
  • Computer introduction Done!
  • Programming introduction Done!
  • Programming in Java Done!
  • Our first Java program Done!
  • Variables and types Done!
  • Expressions and operators Done!
  • Control flow Done!
  • Objects-kapitlen Done!
  • Classes-kapitlen Done!
  • Inheritance-kapitlen Done!
  • Interface-kapitlen Done!
  • Exceptions-kapitlen Done!
 • Small exercise for the Objects - Relation to classes chapter added
 • Two small exercises for Classes - Other keywords added
 • Kodexempel tidigt i fler kapitel - visa ett litet kodexempel för att sätta stämningen på kapitlet i förhållande till ämnet

Vecka 36

(v. 36) Tisdag 2018-09-04 (Dator, OS intro)

Förberedelser

Se filmerna till respektive kapitel och försök göra övningarna.

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus: Alla studenter har en fungerande programmeringsmiljö

Veckoinlämning

TIG015_WEEKLY_1 Deadline: 2018-09-07

(v. 36) Fredag 2018-09-07 (Programmering - grund)

Förberedelser

Se filmerna för respektive föreläsning och försök göra övningarna.

Filmer är ett bra stöd och ett utmärkt sätt att förbereda sig. Men läs också eventuella texter i wikin! Till exempel så rekommenderar vi att ni läser Questions_and_Answers som ligger i kapitlet Programming_in_Java.

Alla kapitel i "Java-boken" på wikin som används i kursen har mer eller mindre text. Vi rekommenderar att ni läser texterna i den mån kapitlen har texter. Det är ofta förklaringar och exempel där som kanske inte fick plats i filmen eller föreläsningen.

10.15 - 12.00 Föreläsning

Deadline för veckoinlämnig 01 är idag!

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus: Alla övningsuppgifter t o m Programming in Java. Först därefter veckoinlämningen!

Checkpoint v.36

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Det är bra (men inget krav) om du också hunnit med den frivilliga veckoinlämningen.

Vecka 37

(v. 37) Måndag 2018-09-10 (Typer, variabler)

Förberedelser

Se filmerna till respektive kapitel/föreläsning och försök göra övningarna.

10.15 - 12.00 Föreläsning

Veckoinlämning 2

Gör övningarna först, weekly är frivillig!

TIG015_WEEKLY_2 - Deadline Fredag 2018-09-14

(v. 37) Fredag 2018-09-14 (Uttryck, operatorer, kontrollflöde)

Förberedelser

Se filmerna till respektive kapitel/föreläsning och försök göra övningarna.

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus: Handledning i övningsuppgiftena, först därefter veckoinlämningen! Hittills har kursen gått igenom grundläggande programmering och det är viktigt att alla gör och får hjälp med övningsuppgifterna. Veckoinlämningen är frivillig och extra.

Deadline for weekly 2 är idag!

Checkpoint v.37

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Det är bra (men inget krav) om du också hunnit med den frivilliga veckoinlämningen.

Vecka 38

(v.38) Måndag 2018-09-17 (Objekt)

Förberedelser

Se alla videoföreläsningar i kapitlen nedan, försök göra övningar (varje kapitel har ett övningskapitel - oftast med övningar). Läs teoriavsnitten i kapitlen.

Gör övningarna innan ni börjar med veckoinlämning 3! Det finns handledningstid för såväl övnignar som veckoinlämning.

10.15 - 12.00 Föreläsning

Objects in Java (OBS! Alla kapitel nedan har ett övningskapitel också, länkat från sidan, med mer eller mindre antal övningar.)

See (and read!!!) also: Objects - Questions and Answers

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus: Objekt i Java. Alla kapitel om objekt är nu avklarade och det är viktigt att alla gör (och får hjälp med) övningsuppgifterna till respektive kapitel. Det finns ett läs-kapitel i slutet med frågor och svar om objekt. Det är bra om alla läser det.

Veckoinlämning 3

Gör övningarna först, weekly är frivillig!

TIG015_WEEKLY_3 Deadline: söndag 23/9

(v.38) Onsdag 2018-09-19

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus: Fortsätt med kapitlen om Objekt i Java! Detta är fokus. Veckoinlämningen har lägre prioritet.

(v.38) Fredag 2018-09-21

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus: Alla studenter bör idag bli klara med alla övningsuppgifter till Objekt-kapitlen. Nästa vecka blir det "Classes" och då måste objekt-kaptilen ha landat. Veckoinlämningen har lägre prioritet och är till för dem som klarat av alla övningar.

Checkpoint v.38

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Det är bra (men inget krav) om du också hunnit med den frivilliga veckoinlämningen.

OBS!Varje Wiki-kapitel har videofilmer, även om de inte är "inbäddade" i sidan. Leta även efter länkar till filmerna på vimeo på kapitelsidorna ovan och i fortsättningen.

Vecka 39

(v.39) Måndag 2018-09-24 (klasser)

Förberedelser

Läs:

Se:

 • Alla filmer till ovanstående wikisidor!

OBS!Varje Wiki-kapitel har videofilmer, även om de inte är "inbäddade" i sidan. Leta även efter länkar till filmerna på vimeo på kapitelsidorna ovan och i fortsättningen.

10.15 - 12.00 Föreläsning

Classes - Många kapitel här om classes!

Sammanfattning teori från förmiddagen

 • Vad är en klass?
 • Klasser deklareras i källkodsfiler i språket Java
 • Vad finns i en klass?
  • Package-deklaration
  • import-satser
  • Klassdeklaration
   • public class Blaha { ... }
 • I klassdeklarationen kan finnas:
  • Kommentarer
  • Instansvariabler
  • Och mer grejer som kommer under framtida föreläsningar!

13.15 - 15.00 Handledning

Fokus

Veckoinlämning 3

Gör övningarna först, weekly är frivillig!

TIG015_WEEKLY_4 Deadline: söndag 31/9

(v.39) Onsdag 2018-09-26 (klasser - konstruktorer och metoder)

Föreberedelser

Läs

Se:

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

Classes fortsättning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

Checkpoint v.39

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Det är bra om du även hunnit med den frivilliga veckoinlämningen.

OBS!Varje Wiki-kapitel har videofilmer, även om de inte är "inbäddade" i sidan. Leta även efter länkar till filmerna på vimeo på kapitelsidorna ovan och i fortsättningen.

Vecka 40

(v.40) Måndag 2018-10-01 (klasser - statiska medlemmar, final, packages, testing)

Förberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus

(v.40) Fredag 2018-10-05 (Klasser, using, API source code, other keywords, immutability)

Förberedelser

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Checkpoint v.40

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Vecka 41

(v.41) Måndag 2018-10-08 (Arv)

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

 • Overriding methods in Object: (eng) (sv) (download presentation as PDF)
 • Live coding I: (eng) From the previous chapter, you've already seen us creating the Customer class, but you might want to see it again. It's a blockbuster, trending on all hyped social media (not).

New live coding videos for this chapter:

 • Live coding II: (eng) We add methods to retrieve name and email from a Customer object. We show you how to use a simple annotation.
 • Live coding III: (eng) In live video III we show how to override equals().
 • Live coding IV: (eng) In live video IV we show how to override hashCode().

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

(v.41) Fredag 2018-10-12 (Arv, forts)

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

Checkpoint v.41

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Vecka 42

(v.42) Måndag 2018-10-15 (Interfejs)

Förberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

(v.42) Torsdag 2018-10-18

09.15 - 16.00 Handledning

Fokus - kom ikapp med övningarna

De som vill - Extra föreläsning om for-each, anropa metoder från konstruktorn och så override (omdefiniera ärvda metoder)

(v.42) Fredag 2018-10-19 (Interfejs forts.)

Föreberedelser

Läs:

Se:


10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

Checkpoint v.42

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Vecka 43

(v.43) Måndag 2018-10-22 (Exceptions)

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

 • Two main types of Exceptions (download presentation) (same PDF for all videos below)
 • Two main types of Exceptions part 1 (eng) (Length: 12:48) (sv) (Length: 8:39)
 • Two main types of Exceptions part 2 (eng) (Length: 11:38) (sv) (Length: 16:53)

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

(v.43) Onsdag 2018-10-24 (Exceptions, forts.)

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

10.15 - 12.00 Föreläsning

13.15 - 16.00 Handledning

Fokus:

Checkpoint v.43

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

Vecka 44

(v.44) Måndag 2018-10-29 (Repetition)

09.15 - 16.00 Handledning

TBD - ni önskar

(v.44) Tisdag 2018-10-30 (Repetition)

09.15 - 16.00 Handledning

TBD - ni önskar

(v.44) Onsdag 2018-10-31 (Repetition)

09.15 - 16.00 Handledning

TBD - ni önskar

(v.44) Torsdag 2018-11-01 TENTAMEN

8.30 - 12.30 (Salar anslås i Saga)

(v.44) Fredag 2018-11-02 (Repetition)

09.15 - 16.00 Handledning

TBD - ni önskar

(v.44) Söndag 2018-11-04 kl 23:55 Deadline inlämning Address book

Denna dag är deadline för inlämning i GUL av adressboksuppgiften, som är en betygsgrundande obligatorisk inlämningsuppgift.

Det kommer finnas ett verifikationsskript på wikin på sidan om uppgiften som verifierar att ni klarat av uppgiften och skapar den zip-fil som ni ska lämna in.

Checkpoint v.44

Efter denna vecka så förväntar vi oss att du är klar med följande kapitel inklusive eventuella övningar:

 • Hela kursens kapitel - inklusive texter, videor och övningar!

2017

Kvalitetshöjande åtgärder

Efter kursvärdering, formativ kursvärdering och återkoppling från studenter, så har vi lagt till följande föreläsningspresentationer och filmer:

Other than the above, a lot of text and examples have been added to the wiki chapter pages.

We will also try to make student supervision more self-organizing in order to empower and acknowledge our brilliant student supervisors, and also because we've had good experience from that during another course.

Expand using link to the right to see the schedule for 2017!

Schedule and content 2017

Denna planering är preliminär och bygger på att en extra resurs tillförs programmet. Planeringen kan alltså komma att ändras.

(v. 35) Tisdag 2017-08-29 10:15-12:00 Föreläsning

Förberedelser

Se filmerna till respektive kapitel och försök göra övningarna.

Veckoinlämning

TIG015_WEEKLY_1

Deadline för veckoinlämnig 01 är denna veckas fredag den 1/9.

(v. 35) Tisdag 2017-08-29 13:00-16:00 Handledning

Fokus på att alla får igång sin datormiljö.

(v. 35) Fredag 2017-09-01 10:15-12:00 Föreläsning

Förberedelser

Se filmerna för respektive föreläsning och försök göra övningarna.

Deadline för veckoinlämnig 01 är denna veckas fredag den 1/9.

(v. 35) Fredag 2017-09-01 13:00-16:00 Handledning

Datormiljö och veckoinlämning 1.

(v. 36) Måndag 2017-09-04 10:15-12:00 Föreläsning

Förberedelser

Se filmerna till respektive kapitel/föreläsning och försök göra övningarna.

Veckoinlämning 2

TIG015_WEEKLY_2 - Deadline söndag 10/9 kl 23:59 (23.55 får det bli ... eftersom GUL inte accepterar 23.59)

Schema för (v. 36) - visa genom att klicka på expand till höger

(v. 36) Fredag 2017-09-08 10:15-12:00 Föreläsning

Deadline för veckoinlämning 2 är denna dag! söndag 23.59

Förberedelser

Se filmerna till respektive kapitel/föreläsning och försök göra övningarna.

(v. 36) Fredag 2017-09-08 13:00-16:00 Handledning

Handledning övningsuppgifter och veckoinlämning 2. Schema för (v. 37) - visa genom att klicka på expand till höger

(v. 37) Måndag 2017-09-11 10:15-12:00 Föreläsning

Weekly 03 - veckoinlämning presenteras.

Förberedelser

Se alla videoföreläsningar i kapitlen ovan, försök göra övningar (varje kapitel har ett övningskapitel - oftast med övningar).

Gör övningarna innan ni börjar med veckoinlämning 3! Det finns handledningstid för såväl övnignar som veckoinlämning.

Veckoinlämning 3

TIG015_WEEKLY_3 - Deadline söndag 17/9 kl 23:59

(v. 37) Måndag 2017-09-11 13:00-16:00 Handledning

Handledning Objects-kapitlen och veckoinlämnign 3 för dem som är klara med övningarna

(v. 37) Onsdag 2017-09-13 13:00-16:00 Handledning

Handledning Objects-kapitlen och veckoinlämnig 3 för dem som är klara med övningarna

(v. 37) Fredag 2017-09-15 Deadline veckoinlämning 3

Tänk på att på söndag 17/9 bör veckoinlämning 3 vara inlämnad.

Schema för (v. 38) - visa genom att klicka på expand till höger

(v. 38) Måndag 2017-09-18 10:15-12:00 Föreläsning

Classes - Många kapitel här om classes!

Sammanfattning teori från förmiddagen

 • Vad är en klass?
 • Klasser deklareras i källkodsfiler i språket Java
 • Vad finns i en klass?
  • Package-deklaration
  • import-satser
  • Klassdeklaration
   • public class Blaha { ... }
 • I klassdeklarationen kan finnas:
  • Kommentarer
  • Instansvariabler
  • Och mer grejer som kommer under framtida föreläsningar!

(v. 38) Måndag 2017-09-18 13:00-15:00 Handledning

Handledning övningar (och veckoinlämning för dem som är klara)

Övningar under eftermiddagen

När ni är klara med alla övningar till och med Declaring variables

 • Är ni verkligen klara med alla övningar?
  • Verkligen?
  • Det är viktigare med övningar än med veckoinlämningen!!!
  • Jo, viktigare!
 • TIG015_WEEKLY_4

(v. 38) Onsdag 2017-09-20 10:00-12:00 Extra frivillig Handledning

 • Vi är i något av torgen

(v. 38) Torsdag 2017-09-21 10:00-12:00 Extra frivillig Handledning

 • Vi är i något av torgen (kanske Henrik kommer ihåg att boka ett till och med)

(v. 38) Fredag 2017-09-22 10:15-12:00 Föreläsning

Se och läs innan

Läs

Se:

Läs:

Se:

Föreläsningar

Classes fortsättning

(v. 38) Fredag 2017-09-22 13:00-16:00 Handledning

Handledning classes (och om någon är klar även veckoinlämning)

Övningar under eftermiddagen

Veckoinläming

 • Är ni klara med övningarna?
  • Prioritera alltid övningarna!
 • Länk till Weekly 04 ligger ovan (Tack Klas!)


(v. 39) Måndag 2017-09-25 10:15-12:00 Föreläsning

Förberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Föreläsning - Classes Fortsättning

(v. 39) Måndag 2017-09-25 13:00-16:00 Handledning

Handledning övningar

Weekly 05

 • Kommer senare!!! Gör övningarna först, de är viktigare!

(v. 39) Fredag 2017-09-29 10:15-12:00 Föreläsning

Förberedelser

Läs:

Se:

Föreläsning - Classes fortsättning

(v. 39) Fredag 2017-09-29 13:00-16:00 Handledning

Handledning övningar och (för dem som är klara) veckoinlämning.

Övningar

Weekly

Veckouppgiften publiceras vid senare tillfälle. Som vanligt, fokusera på övningarna!

(v. 40) Måndag 2017-10-02 10:15-12:00 Föreläsning

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

 • Overriding methods in Object: (eng) (sv) (download presentation as PDF)
 • Live coding I: (eng) From the previous chapter, you've already seen us creating the Customer class, but you might want to see it again. It's a blockbuster, trending on all hyped social media (not).

New live coding videos for this chapter:

 • Live coding II: (eng) We add methods to retrieve name and email from a Customer object. We show you how to use a simple annotation.
 • Live coding III: (eng) In live video III we show how to override equals().
 • Live coding IV: (eng) In live video IV we show how to override hashCode().

Läs:

Se:

Föreläsning - Inheritance

(v. 40) Måndag 2017-10-02 13:00-16:00 Handledning

(v. 40) Fredag 2017-10-06 10:15-12:00 Föreläsning

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Föreläsning - Inheritance, fortsättning

(v. 40) Fredag 2017-10-06 13:00-16:00 Handledning

(v. 41) 2017-10-09 10:15 12:00 Föreläsning

Förberedelser inför måndag

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Föreläsning - Interfaces

(v. 41) 2017-10-09 13:00 16:00 Handledning

Veckoinlämning - presenteras senare

 • Fokusera på övningsuppgifterna så länge!

(v. 41) 2017-10-12 09:00 16:00 Handledning

 • Se ovan - forts

(v. 41) 2017-10-13 10:15 12:00 Föreläsning

Föreberedelser

Läs:

Föreläsning - Interfaces - forts

OBS!!! Inga Föreläsnings-PDF:er finns till denna dag.

(v. 41) 2017-10-13 13:00 16:00 Handledning

(v. 42) 2017-10-16 10:15 12:00 Föreläsning

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

 • Two main types of Exceptions (download presentation) (same PDF for all videos below)
 • Two main types of Exceptions part 1 (eng) (Length: 12:48) (sv) (Length: 8:39)
 • Two main types of Exceptions part 2 (eng) (Length: 11:38) (sv) (Length: 16:53)

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Föreläsning - Exceptions

(v. 42) 2017-10-16 13:00 16:00 Handledning

(v. 42) 2017-10-18 09:00 12:00 FöreläsningHandledning

Föreberedelser

Läs:

Se:

Läs:

Se:

Föreläsning - Exceptions

(v. 42) 2017-10-18 13:00 15:0016:00 FöreläsningHandledning (exception)

Preliminärt tema för föreläsningen: Repetition

(v. 43) Torsdag 2017-10-26 08:30-12:30 Tentamen

Tentan bygger på övningsuppgifterna till varje kapitel. Om ni inte gjort övningarna så är det hög tid att göra dem innan denna dag!

Övrigt

skall schemaläggas:

Workshop

 • WS:Android 0.5
 • WS:Swing 0.5
 • WS:JavaFX 0.5
 • WS:C 0.5

Repetition

 • Genomgång gammal tenta (el. motsv.) 1
 • Tidigare föreläsning 1

Schema för (2016) - visa genom att klicka på expand till höger

2016

August 30

During this, the first, lecture we will talk about:

 • Course reviews
 • Our pedagogy
 • Supervision
 • How to study
 • How to (mis)behave during lectures
 • Your expectations on us
 • That we work in pair but are only one person present today
 • That Henrik is a phony

We advice you to study the following lectures during the supervision (13-16):

and, if you have time), prepare for the lecture (e g torture session) on Friday by the lectures for that day (see below).

September 2

Prepare the lecture by watching the videos in the following chapters;

Setting up your environment

Programming in Java

Our first Java program (moved to Sep 5)

.... it would great if you could do some of the exercises.. just to prepare yourself for the coming lecture (and our ramblings).

September 5

Our first Java program (moved from Sep 2)

Variables and types

Expressions and operators (moved to Sep 9)

September 9

Expressions and operators (moved from Sep 9)

Control flow

September 12

Objects in Java

September 16

Objects in Java

September 19

Chapter:Classes

Chapter:_Classes_II

September 21 (extra)

Chapter:_Classes_II

September 23

Chapter: Classes II

complete chapter

September 26

Chapter: Classes III

September 30

Repetition

Chapter: Classes III

October 3

Chapter:Inheritance

Deadline hand in assignment #01 (23.55). Upload via GUL.

October 7

Chapter:Inheritance


Hand in assignment #02 published (fact is, it is already published on the wiki)

October 10

Chapter:Interfaces

 • beginning of chapter

October 12 (Extra)

Chapter:Interfaces

 • continuing with the chapter

October 14

Chapter:Exceptions

Chapter:Interfaces

October 17

Proposal: Solving hand #01 in together - this will be done in a video instead

Chapter:Exceptions

October 19

09.15 - 12.00 Supervision

13.15 - 15.00 Lecture, Exceptions

15.15 - 16.00 Supervision

October 21

10.30 - 12.00 Lecture - we do what you want

October 24

09.15 - 10.00 Supervision

10.15 - 12.00 Supervision

13.15 - 16.00 Lecture - you tell live what to do. We will try to (video) record it all

(Or maybe 13.15 - 15.00 and supervision after that)

October 25

09.15 - 10.00 Supervision

10.15 - 12.00 Supervision

13.15 - 16.00 Lecture - you tell live what to do. We will try to (video) record it all

(Or maybe 13.15 - 15.00 and supervision after that)

October 26

09.15 - 10.00 Supervision

10.15 - 12.00 Supervision

13.15 - 16.00 Lecture - you tell live what to do. We will try to (video) record it all

(Or maybe 13.15 - 15.00 and supervision after that)

October 27

08.30 - 12.30 written exam

13.00 suggested solution published on GUL

October 28

09.15 - 10.00 Supervision (for hand in #02)

10.15 - 12.00 Lecture on exam (held 27/10)

13.15 - 16.00 Supervision (for hand in #02)

October 30

Deadline for hand in #02