Never confuse education with intelligence, you can have a PhD and still be an idiot.
- Richard Feynman -TIG058

From Juneday education
Revision as of 03:53, 29 October 2017 by Rikard (Talk | contribs) (First draft)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

TIG058 - Programmeringsteknik och databaser

Här kommer vi publicera en mer detaljerad planering av kursens olika pass (föreläsningar, workshopar och handledda laborationspass).

Schema och planering VT 2018

Måndag, 2018-01-15 - INTRODUKTION

Tema

Introduktion av kursen och installation av miljön

Mål för dagen

 • Kursen introducerad
 • Alla har installerat SQLite3 (den databashanterare vi kommer använda under kursen)

Förberedelser

Läs:

Se:

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx Introduktion av kursen
 • Kl xx - xx Installation av programvara
 • EVENTUELLT: Kl xx - xx Introduktion till databaser

Dag, Datum

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Dag, Datum

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Dag, Datum

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Dag, Datum

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Dag, Datum

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx

Dag, Datum

Tema

Dagens tema

Mål

 • Dagens mål

Förberedelser

Läs:

 • X,Y,Z

Se:

 • Film A
 • Film B

Körschema för dagen

 • Kl xx - xx
 • Kl xx - xx